SmieciUrząd Gminy Podgórzyn informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2019 r. pozostaje w tej samej wysokości tj;

  • Odpady segregowane 13 zł/os.
  • Odpady niesegregowane 22/ os.

Termin płatności  za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest do 10-tego każdego miesiąca.