Piękna ko­bieta po­doba się oczom, dob­ra ko­bieta – ser­cu. Pier­wsza jest klej­no­tem, dru­ga – skarbem.
Napoleon Bonaparte

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom, Kobietom i Dziewczynkom składam życzenia samych radości z życia, spełnienia marzeń i realizacji planów.
Jednocześnie chciałbym wyrazić szacunek, podziwu i uznanie za trud Waszej pracy włożony w pełnienie swoich ról.
Jesteście źródłem miłości, piękna i mądrości. Jak nikt inny każdego dnia dbacie o rodzinę i domowe ognisko, nie szczędząc na to czasu, energii i sił.

Wójt Gminy Podgórzyn
Mirosław Kalata
wraz z całą męską załogą Urzędu Gminy