W Piątek (08.02.2019r.) w Hotelu "Chojnik" odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Zachełmiu. Na zebranie przybyło 56 osób uprawnionych do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Dotychczasowy sołtys, Pan Robert Balcerek oznajmił, iż z powodu natłoku innych obowiązków nie zamierza kandydować ponownie na tę funkcję.  Jednakże z powodu braku innych kandydatur, oraz za namową zebranych mieszkańców wycofał się z tej decyzji i został zgłoszony jako jedyny kandydat. W wyniku głosowania na kolejną kadencję ilością 55 głosów została wybrany Pan Robert Balcerek.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Szarłata Zbigniew
  • Fortuna Małgorzata
  • Wlaźlak Teresa
  • Musiał Małgorzata
  • Adamczyk Agnieszka

Spotkanie prowadził z-ca Wójta Gminy Podgórzyn, Tomasz Szewczyk, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

  • Szwałek Anna
  • Weinke Małgorzata
  • Krepsztul Krystyna