20.12.2018r. w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" została podpisana umowa na budowę budynków użyteczności publicznej w Miłkowie i Ścięgnach.

Umowa dotyczy dwóch budynków:

  • Przebudowa istniejących budynków: socjalno-biurowego i gospodarczego oraz ich adaptacja na cele usługowe: przychodni oraz pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej,  a także wykonanie elementów infrastruktury technicznej: zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego, a także wykonanie nawierzchni placu i dojazdu w Miłkowie, Miłków 70, dz. nr 208/9.
  • Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby ochotniczej straży pożarnej i biblioteki w Ścięgnach, na działce nr 255

Wykonawcą JEST firma Axyo z Jeleniej Góry - wyłoniona w przetargu. prace mają trwać 18 miesięcy i zakończyć się w czerwcu 2020 roku. Koszt obu inwestycji to prawie 6mln zł.

Umowę podpisali Wójty Gminy Podgórzyn Mirosław Kalata oraz generalny wykonawca Jacek Wojciechowski. Przy podpisaniu umowy obecni byli Z-ca Wójta Tomasz Szewczyk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze mł. bryg. Andrzej Ciosk, część radnych, a także przedstawiciele OSP Ścięgny i OSP Miłków.