Podgorzyn jesien miniJesień to dla rolnika czas ostatnich czynności związanych z zakończeniem sezonu prac polowych, takich jak zbiór ziemniaków, buraków i innych roślin okopowych, a także zbiory kukurydzy i niektórych warzyw. Jesienią rolnicy podejmują się także prac przygotowawczych przed zimą oraz następnym sezonem czyli nawożenie, orka i bronowanie.

Kurs e lerning miniKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza wszystkie dzieci rolników do kursu e-learningowego Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy.

krusRolnicy ze względu na charakter wykonywanej pracy są jedną z grup zawodowych szczególnie narażoną na występowanie chorób układu ruchu. Praca w rolnictwie, mimo postępów mechanizacji, wymaga nadal dużych wysiłków fizycznych.

plant protection miniJednym z wielu źródeł zagrożenia wypadkowego na wsi, są niebezpieczne czynniki chemiczne używane w gospodarstwach rolnych.

krus

Kleszcze możemy spotkać niemal wszędzie. Zamieszkują na skrajach lasów, puszczy i polan, w okolicy rzek, jezior, zarośli ale także w miejskich parkach i ogrodach. Często wybierają ścieżki i trakty, którymi przemieszczają się zwierzęta i ludzie. Kleszcze nie spadają z wysoka - czyhają na niskich roślinach do wysokości 1 metra.

head 2711701 miniPraca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych. Każda praca, podczas której różnica poziomów między stanowiskiem a posadzką wynosi od 1 metra wzwyż, nazywana jest pracą na wysokości np.: na konstrukcjach, kominach, rusztowaniach itp.

krusPodstawą bezpiecznej praca w gospodarstwie rolnym są sprawne maszyny i narzędzia oraz  odpowiednio zabezpieczone ruchome części tych urządzeń.

krus

Pilarka tarczowa to jedno z urządzeń w gospodarstwie rolnym, która wymaga szczególnej uwagi podczas obsługi i obróbki drewna.

krusChoroby odzwierzęce mogą być spowodowane przez około 90 gatunków różnych drobnoustrojów i pasożytów. Rocznie zapada na nie ponad 40.000 osób. Można się ich jednak ustrzec, zachowując podstawowe zasady.

 

krus

Upadki osób w gospodarstwie rolnym, to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych zgłaszanych do KRUS. Rolnicy ulegają im najczęściej na podwórzach gospodarstw rolnych, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin lub schodów, a także w trakcie przemieszczenia się w pomieszczeniach gospodarczych.