Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Zaprasza na

II Ogólnopolski Konkurs Testowy
z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

100 osób, które rozwiąże test online i zdobędzie najwięcej punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto

Zarejestruj się na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl i rozwiąz test.
Regulamin konkursu dostępny jest na www.krus.gov.pl

Plakat do pobrania pdf [1.89 MB], jpg [481.2 KB]