sosnowkaSosnówka to najdłuższa wieś Gminy Podgórzyn licząca 6 km charakteryzuje się również największą różnicą wzniesień, bo jej zabudowania leżą na wysokości od 370 – 720 m n.p.m. Tradycyjnie dzieli się na Sosnówkę Dolną leżącą w Kotlinie Jeleniogórskiej i Górną, która wspina się po zboczach wzniesień Pogórza Karkonoskiego. Pierwszy raz o Sosnówce wspomniano w rejestrze podatkowym biskupstwa wrocławskiego w 1305 r.  Drugi raz Sosnówka pojawiła się w roku 1318 w spisie parafii diecezji wrocławskiej, potwierdzającym istnienie kościoła. Od XIV wieku teren Sosnówki wchodził w skład majątku Schaffgotschów. W Sosnówce warto zatrzymać się przy dwóch znajdujących się tam kościołach. Pierwszy z nich to kościół pw. św. Marcina i jest najstarszym wiejskim kościołem Kotliny Jeleniogórskiej. Budowla wzmiankowana w 1318 r. nie istnieje, ale na jej fundamentach wzniesiono późnobarokowy obiekt. We wnętrzu świątyni na uwagę zasługuje ołtarz Świętej Anny Samotrzeć. Kościół ten zwany jest cmentarnym, ponieważ otacza go stary nieużytkowany już cmentarz, na którym zachowało się kilka ciekawych płyt nagrobnych z XVIII wieku. Druga świątynia, pierwotnie ewangelicka, to kościów pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej z roku 1812, dziś siedziba parafii katolickiej. W 2000 roku staraniem pastora Klausa Lobischa - syna ostatniego pastora niemieckiego, w ścianę kościoła wmurowana została tablica ku pamięci mieszkańców Sosnówki, którzy spoczęli na tutejszym cmentarzu w latach 1285 – 1946. Rozwój miejscowości związany był z sytuacją gospodarczą Jeleniej Góry, która w XVII i XVIII wieku stała się znaczącym ośrodkiem handlu płótnami.  Dlatego też podobnie jak w innych podkarkonoskich wsiach, tak i w Sosnówce, tkanie płócien stało się podstawą życia wielu mieszkańców. Typowy dom tkacza w Sosnówce ma konstrukcję przysłupowo-zrębową. Takie konstrukcyjne rozwiązanie zabezpieczało dom przed skutkami wstrząsów i drgań, jakie powstawały podczas pracy warsztatów tkackich. Sosnówka może dziś pochwalić się najliczniejszym zespołem tych domów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jeden z najstarszych domów przysłupowych znajduje się w dolnej części wsi i stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną.
Inne ciekawe zabudowania Sosnówki to domy tyrolskie. Przybycie Tyrolczyków na ziemie jeleniogórskie to ciekawy epizod w historii. Tyrolczycy byli uchodźcami religijnymi z południowego Tyrolu, dla których król pruski Fryderyk Wilhelnm III urzędujący pod Karkonoszami okazał się bardzo łaskawy, bowiem obdarował ich gruntami, poza tym na wzór jednego domu wzniesionego przez Tyrolczyków, wybudował im pozostałe zabudowania. Większość protestantów z Alp osiadła w pobliskich Mysłakowicach, ale 10 rodzin otrzymało działki na terenie Sosnówki. Zabudowania te zachowały wszystkie typowe cechy dla domów tyrolskich:  jeden piętrowy budynek, drewniany w części mieszkalnej, murowany w części mieszczącej oborę i stodołę, nakryty bardziej płaskim (niż w Karkonoszach), dwuspadowym dachem z mocno wystającymi połaciami. Charakterystyczny drewniany balkon, obiega piętro czasami nawet z trzech stron i ma bardzo ozdobną balustradę. Dziś nie można zapomnieć o trzech domach tyrolskich w Sosnówce, pełniących funkcje turystyczne: jeden to agroturystyka "Eko -farma", drugi to pensjonat "Nostalgia" (na ścianie szczytowej odsłonił się napis "Tirolerhaus Mayrhofen"), w trzecim znajduje się restauracja "Karczma Polska".
Turyści najchętniej odwiedzają w Sosnówce Kaplicę Św. Anny przy Dobrym Źródle, które znajduje się na zachodnim zboczu Grabowca (668m n.p.m.) Pierwsza drewniana kapliczka stanęła przy źródle może już na początku XIII wieku. Pewny jest zapis w dokumencie Bolka II z 1366 r., w którym książę troszczył się o odnowienie kaplicy. Kaplica ulegała zniszczeniu raz przez husytów, drugi raz w czasie wojny trzydziestoletniej. Obecna murowana budowla powstała z fundacji hrabiego Hansa Antona von Schaffgotsch. Barokowa kapliczka stanęła w taki sposób, że lekko mineralizowana woda o słabej radoczynności, wypływa na zewnątrz specjalnym kanałem. Pielgrzymujący do źródła wierzyli i nadal wierzą, że woda ma magiczną moc i że kto obiegnie kaplicę 7 razy z wodą w ustach, tego spotka szczęście w miłości.
Święta Anna od zawsze czuwa nad gminą Podgórzyn, a nad kaplicą czuwają pasjonaci, którzy od wielu już lat wykonują remonty ze środków uzbieranych m.in. na corocznym lipcowym odpuście patronki kaplicy. Ze względu na fakt, że św. Anna jest patronką kobiet rodzących, matek i gospodyń domowych i przede wszystkim patronką dobrych małżeństw i dobrego dzieciństwa, wiele par decyduje się na zawarcie małżeństwa lub chrzest w tej niezwykłej scenerii.
Sosnówka zasługuje na uwagę także ze względu na olbrzymi zbiornik wody pitnej z nieregularną linią brzegową i skalistą wysepką. Każdy fotograf pozostanie pod urokiem tego miejsca.
Goszcząc w Sosnówce można skorzystać z żółtego szlaku prowadzącego przez Pogańską Dolinę do Kaplicy św. Anny, dalej w kierunku Karpacza i Grzbietu Karkonoszy (ok. 3 h). Od kaplicy można dojść szlakiem niebieskim do malowniczej skały zwanej Patelnią i podziwiać atrakcyjne widoki (15 min.), albo szlakiem czarnym do Przesieki (2h).  Dla amatorów dwóch kółek polecany jest szosowy szlak czarny od Jeleniej Góry do Borowic.