Spis treści

OD 1 LIPCA 2019 R.  W GMINIE PODGÓRZYN  ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ  NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

W związku z tym przekazujemy Państwu informację dotyczącą uchwał podjętych przez Radę Gminy Podgórzyn, które określają sposób działania umożliwiający realizowanie zadań wynikających z ustawy.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dostosowuje przepisy  w  Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

 • Link do tematycznej strony Ministerstwa Środowiska po kliknięciu www oraz www
 • Link do tematycznej strony Związku Gmin Karkonoskich po kliknięciu więcej :www
 1. Od dnia 1 lipca 2019r. na terenie gminy  Podgórzyn przestają funkcjonować tzw. PSZOKi - Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do samodzielnej segregacji odpadów.
 2. Rada Gminy Podgórzyn podjęła następujące uchwały dot. sposobu funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

  UCHWAŁA NR VII/79/19 RADY GMINY PODGÓRZYN z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  W uchwale XXVII/217/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 2 otrzymuje brzmienie 
  1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:
   1. komunalne odpady zmieszane i niesegregowane — nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
   2. szkło — odbierane będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
   3. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale, odpady opakowaniowe z metali — nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie ;
   4. papier (w tym kartony), tekturę, opakowania z papieru i odpady opakowaniowe z tektury — nie rzadziej niż raz w miesiącu;
   5. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:
    • raz na tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
    • dwa razy w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca .
   6. odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą w systemie akcyjnym trzy razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem przez przedsiębiorstwo z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy.
   7. odpady wielkogabarytowe odbierane będą w systemie akcyjnym trzy razy do roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem przez przedsiębiorstwo z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
  2. Informację o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego zostanie podana do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej Gminy, przedsiębiorcy , tablicach ogłoszeń .
  3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz oraz w sposób przyjęty w danej miejscowości.

 3. Szczegółowych informacji można uzyskać w urzędzie gminy tel. 75 75 48 114, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SzkloSZKŁO
Pojemnik/worek zielony

WRZUCAMY:
butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów .'.. i strzykawek.

 

PapierPAPIER
Pojemnik/worek niebieski

WRZUCAMY:
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

 

SztuczneMETALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Pojemnik/worek żółty

WRZUCAMY:
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
NIE WRZUCAMY:
butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 

BioODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Pojemnik/worek brązowy

WRZUCAMY:
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.
NIE WRZUCAMY:
kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

ZmieszaneZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

WRZUCAMY:
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu (np. zatłuszczony papier, artykuły higieniczne, ceramikę)
NIE WRZUCAMY: Odpadów niebezpiecznych (np. baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowalnych i rozbiórkowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów.

 


PUPiH COM-D Jawor Sp. z o.o.,
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Podgórzyn
Styczeń 2022 - Czerwiec 2022
Odpady będą odbierane w godz. 6:00 do 20:00

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych pdf [436.03 KB], jpg [529.39 KB]
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych - wspólnoty mieszkaniowe pdf [429.18 KB], jpg [344.01 KB]
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej pdf [492.19 KB], jpg [530.84 KB]


PUPiH COM-D Jawor Sp. z o.o.,
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Podgórzyn
Wrzesień 2022 - Grudzień 2022
Odpady będą odbierane w godz. 6:00 do 20:00

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych pdf [127.37 KB], jpg [402.52 KB]
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych - wspólnoty mieszkaniowe pdf [127.09 KB], jpg [234.44 KB]


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Odpady będą odbierane w godzinach 6:00 - 20:00

Link do kalendarza
Harmonogram do pobrania z BIP


ZBIÓRKA ODPADÓW:
WIELKOGABARYTÓW I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
TYLKO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Prosimy do dnia 11.03.2022r. o zgłaszanie telefoniczne bądź mailowo odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji na nr. Tel. 75-75-48-114 lub 600-385-668, 690-917-908 oraz adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Harmonogram odbioru dla poszczególnych miejscowości:

 • 21.03.2022 (poniedziałek) - Podgórzyn,
 • 24.03.2022 (czwartek) - Miłków,
 • 25.03.2022 (piątek) - Głebock
 • 28.03.2022 (poniedziałek)  - Sosnówka,
 • 29.03.2022 (wtorek) - Marczyce,
 • 30.03.2022 (środa) - Ściegny,
 • 31.03.2022 (czwartek) - Staniszów,
 • 01.04.2022 (piątek) - Przesieka,
 • 04.04.2022 (poniedziałek) - Zachełmie,
 • 05.04.2022 (wtorek) - Borowice,

!!! WAŻNE !!!
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ DZIEŃ PRZED PLANOWANĄ ZBIÓRKĄ
ODPADY WYSTAWIONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ODBIERANE!

Do WIELKOGABARYTÓW zaliczamy: Sprzęt ELEKTRYCZNY i ELEKTRONICZNY 
podlegający zbiórce:

Stoły, krzesła
Sofy, materace, pierzyny,
Szafy, dywany
Wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery

 1. Urządzenia gospodarstwa domowego,
 2. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
 3. Sprzęt audio wizualny,
 4. Sprzęt oświetleniowy,
 5. Narzędzia elektryczne i elektroniczne,
 6. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 7. Przyrządy medyczne
 8. Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.

Do wielkogabarytów nie zalicza się:
Wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, ramy okienne, drzwi,
Płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części
Samochodowe, odpady remontowe oraz panele.
Nie oddajemy opon!!!

Plakat do pobrania pdf [212.38 KB], jpg [638.7 KB]