Spis treści

OD 1 LIPCA 2019 R.  W GMINIE PODGÓRZYN  ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ  NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

W związku z tym przekazujemy Państwu informację dotyczącą uchwał podjętych przez Radę Gminy Podgórzyn, które określają sposób działania umożliwiający realizowanie zadań wynikających z ustawy.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dostosowuje przepisy  w  Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

 • Link do tematycznej strony Ministerstwa Środowiska po kliknięciu www oraz www
 • Link do tematycznej strony Związku Gmin Karkonoskich po kliknięciu więcej :www
 1. Od dnia 1 lipca 2019r. na terenie gminy  Podgórzyn przestają funkcjonować tzw. PSZOKi - Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do samodzielnej segregacji odpadów.
 2. Rada Gminy Podgórzyn podjęła następujące uchwały dot. sposobu funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

  UCHWAŁA NR VII/79/19 RADY GMINY PODGÓRZYN z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  W uchwale XXVII/217/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 2 otrzymuje brzmienie 
  1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:
   1. komunalne odpady zmieszane i niesegregowane — nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
   2. szkło — odbierane będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
   3. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale, odpady opakowaniowe z metali — nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie ;
   4. papier (w tym kartony), tekturę, opakowania z papieru i odpady opakowaniowe z tektury — nie rzadziej niż raz w miesiącu;
   5. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:
    • raz na tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
    • dwa razy w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca .
   6. odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą w systemie akcyjnym trzy razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem przez przedsiębiorstwo z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy.
   7. odpady wielkogabarytowe odbierane będą w systemie akcyjnym trzy razy do roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem przez przedsiębiorstwo z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
  2. Informację o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego zostanie podana do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej Gminy, przedsiębiorcy , tablicach ogłoszeń .
  3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz oraz w sposób przyjęty w danej miejscowości.

 3. Szczegółowych informacji można uzyskać w urzędzie gminy tel. 75 75 48 114, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SzkloSZKŁO
Pojemnik/worek zielony

WRZUCAMY:
butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów .'.. i strzykawek.

 

PapierPAPIER
Pojemnik/worek niebieski

WRZUCAMY:
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

 

SztuczneMETALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Pojemnik/worek żółty

WRZUCAMY:
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
NIE WRZUCAMY:
butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 

BioODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Pojemnik/worek brązowy

WRZUCAMY:
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.
NIE WRZUCAMY:
kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

ZmieszaneZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

WRZUCAMY:
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu (np. zatłuszczony papier, artykuły higieniczne, ceramikę)
NIE WRZUCAMY: Odpadów niebezpiecznych (np. baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowalnych i rozbiórkowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów.

 


PUPiH COM-D Jawor Sp. z o.o.,
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Podgórzyn
Styczeń 2022 - Czerwiec 2022
Odpady będą odbierane w godz. 6:00 do 20:00

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych pdf [436.03 KB], jpg [529.39 KB]
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych - wspólnoty mieszkaniowe pdf [429.18 KB], jpg [344.01 KB]
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej pdf [492.19 KB], jpg [530.84 KB]


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Odpady będą odbierane w godzinach 6:00 - 20:00

Link do kalendarza
Harmonogram do pobrania z BIP


ZBIÓRKA ODPADÓW:
WIELKOGABARYTÓW I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
TYLKO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Prosimy do dnia 21.10.2021r. o zgłaszanie telefoniczne odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji na nr tel. 75 75-48-114 lub 600-385-668, 690 917 908 oraz adresy e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram odbioru dla poszczególnych miejscowości:

 • 25-27.10.2021 (poniedziałek - środa) - Podgórzyn,
 • 28-30.10.2021 (czwartek - sobota) - Miłków, Głębock,
 • 03-04.11.2021 (środa - czwartek) - Sosnówka, Marczyce
 • 05.11.2021 (piątek)  - Ścięgny,
 • 08-09.11.2021 (poniedziałek - wtorek) - Staniszów, Przesieka,
 • 10.11.2021 (środa) - Zachełmie, Borowice,

!!! WAŻNE !!!
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ DZIEŃ PRZED PLANOWANĄ ZBIÓRKĄ
ODPADY WYSTAWIONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ODBIERANE!

Do WIELKOGABARYTÓW zaliczamy: Sprzęt ELEKTRYCZNY i ELEKTRONICZNY 
podlegający zbiórce:

Stoły, krzesła
Sofy, materace, pierzyny,
Szafy, dywany
Wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery

 1. Urządzenia gospodarstwa domowego,
 2. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
 3. Sprzęt audiowizualny,
 4. Sprzęt oświetleniowy,
 5. Narzędzia elektryczne i elektroniczne,
 6. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 7. Przyrządy medyczne,
 8. Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.

Do wielkogabarytów nie zalicza się:
Wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki , ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, odpady remontowe oraz panele.
Nie oddajemy opon!!!

Plakat do pobrania pdf [210.99 KB], jpg [616.9 KB]