Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023 - dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie cenowe

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

6. Załacznik nr 5

7. Załacznik nr 6 

8. Zawiadomienie o zmianie treści zapytania