Karkonoskie Centrum Gospodarki OdpadamiRada Nadzorcza Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu.

pis logoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261z późn.zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę jakości wody wodociągów publicznych na terenie gminy Podgórzyn za rok 2018.

pis logoPaństwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze informuje, że w związku z prawidłowymi wynikami badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Miłkowie, woda z w/w wodociągu nadaje się do picia.

W związku z powyższym komunikat 1/19 z dnia 13 lutego 2019r. jest nieaktualny.

Kontrola GranicznaOd 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna z powodu odbywającego się od poniedziałku w Warszawie "Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie" - poinformowała w piątek PAP Straż Graniczna.

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, w dniu 24.01.2019r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Piesi zakazInformujemy, że w związku z rozpoczęciem zajęć w nowym budynku szkoły przy ul. Szkolnej 1, dzieci i młodzież nie mogą samodzielnie przychodzić i wychodzić ze szkoły (brak chodnika). Bardzo prosimy o dowożenie dzieci do szkoły własnymi samochodami lub o zadbanie, by dojeżdżały busami zapewnionymi przez Urząd Gminy w Podgórzynie.

SmieciUrząd Gminy Podgórzyn informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od dnia 01.01.2019 r. pozostaje w tej samej wysokości tj;
- Odpady segregowane 13 zł/os.
- Odpady niesegregowane 22/ os.
Termin płatności  za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest do 10-tego każdego miesiąca.

Podatki2Informujemy o zmianie numeru konta bankowego Urzędu Gminy w Podgórzynie.

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Podgórzyn informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi prowadzonymi na sieci wodociągowej w nocy z 19.12.2018 – 20.12.2018 (środa – czwartek) w godzinach od 22:00 do 06:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

  •  Marczyce
  • Staniszów i Słoneczna Dolina
  • Podgórzyn, ul. Nowa oraz Spacerowa

 

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Podgórzyn informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w dniu 05.12.2018r. (środa) w miejscowości MIŁKÓW od numeru 3-19, 18d, 35 oraz 40a-40e nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 7:00 do 15:00.