BioOdpady

Związek Gmin Karkonoskich przekazał do wydania mieszkańcom 500 pojemników 240-litrowych na BIOodpady. Pojemniki przeznaczone są dla domów jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych.

Aby otrzymać pojemnik należy spełnić łącznie następujące warunki:

  1. mieszkać na terenie Gminy Podgórzyn,
  2. mieć złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. nie korzystać z ulgi za kompostownik,
  4. nie posiadać zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami,
  5. do pojemnika wrzucać odpady bio luzem, bez woreczków i opakowań,
  6. pojemnik ustawić pod adresem wskazanym w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. pojemnik na bioodpady utrzymywać we właściwym stanie sanitarnym,
  8. pojemnik zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

Wnioski o wydanie pojemników na bioodpady należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2022r.

Pojemniki będą wydawane według kolejności składania wniosków do wyczerpania zapasów.

Komunikat do pobrania pdf [114.92 KB],
Wniosek do pobrania pdf [16.77 KB],