Zapytanie cenowe na usługę obejmującą badanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podgórzyn na lata 2016 - 2023” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

- Zapytanie cenowe

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 6 - umowa

- Załącznik nr 7

- Załącznik nr 1 do zał nr 7

- Załącznik nr 8