Wójt Gminy Podgórzyn serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Podgórzyn do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023”.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023” – zebranie uwag mieszkańców Gminy Podgórzyn na temat projektu.

Termin konsultacji:

od 15 września  do 20 września 2016 r.

Forma konsultacji:

1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zbierania uwag, który będzie dostępny:
a)    w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.rewitalizacja.podgorzyn.pl i www.podgorzyn.bip.net.pl,
b)    w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14, pokój nr 5.

2. Formularz zgłaszania uwag, o którym mowa w pkt 1 można przekazać:
a)    uzupełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej:  www.rewitalizacja.podgorzyn.pl i  www.podgorzyn.bip.net.pl.,
b)    wypełniając osobiście wersje papierową w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie,     ul. Żołnierska 14, pokój nr 5.

3. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023” udostępniony jest na stronie internetowej www.rewitalizacja.podgorzyn.pl

i  www.podgorzyn.bip.net.pl oraz w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14, pokój nr 5.

Ogłoszenie , projekt

ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 DO PROJEKTU LPR - MAPA

Formularz zgłaszania uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023 - FORMULARZ