W środę 26 marca 2023 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyła się konferencja prasowa dot. nowej planowanej inwestycji na terenie Gminy Podgórzyn, jaką będzie budowa Centrum Sportów Sosnówka. Konferencja oraz omawiana na niej inwestycja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów z regionu i kraju.

Pierwszy całoroczny kompleks wyciągów dostosowanych do przewozu jednośladów, a także tras rowerowych, pieszych i narciarskich powstanie w Karkonoszach. Inwestycja szacowana na 140 mln zł została zaplanowana wokół góry Czoło w Sosnówce. Zaprojektowane proekologicznie Centrum Sportów Sosnówka w pełni uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze oraz wymogi ochrony środowiska.

Inwestorem jest Gmina Podgórzyn przy udziale zewnętrznego inwestora strategicznego.

Będzie to pierwszy tak kompleksowy ośrodek w Karkonoszach działający cały rok. Takiego obiektu nie ma w regionie, a plusem inwestycji jest to, że, poza walorami turystycznymi, odciąży oblegany obszar szczytowych partii Karkonoszy objętych ścisłą ochroną KPN oraz stworzy alternatywę spędzania wolnego czasu dla turystów z okolicznych kurortów Karpacza i Szklarskiej Poręby. Lokalna baza noclegowa zapewni gościom ośrodka komfort wypoczynku. Mamy zróżnicowaną ofertę noclegowo-gastronomiczną, skierowaną zarówno do osób wymagających, jak i oczekujących przystępnych cen. Dotąd turyści, zatrzymujący się na pobyt na terenie naszej gminy, chcąc skorzystać z atrakcji, musieli dojeżdżać do większych ośrodków, które w sezonie letnim i zimowym są przepełnione. Centrum Sportów Sosnówka zapewni im na miejscu możliwość różnorodnych form aktywności o różnym stopniu zaawansowania. Będzie to także dobra alternatywa dla osób przyjeżdżających na wypoczynek do innych karkonoskich miejscowości – mówi Mirosław Kalata, Wójt Gminy Podgórzyn, na terenie której powstanie kompleks.

Centrum Sportów Sosnówka będzie oferować:

  • dwa 4-osobowe i trzy 6-osobowe wyciągi kanapowe dostosowane do przewozu rowerów o łącznej długości 4910 i 5175 metrów, z najdłuższym odcinkiem Miłków-Czoło Wschód liczącym 1765 metrów;
  • 7 tras rowerowych o długości blisko 7000 metrów, liczne szlaki piesze i przyrodniczą ścieżkę edukacyjną;
  • 6360 metrów tras narciarskich, najdłuższe nartostrady będą mieć 2100 i 2000 metrów, łącząc Czoło oraz Miłków - o różnorodnym poziomie trudności, jak i nachyleniu.

Z poszanowaniem przyrody

Władze gminy kładą nacisk na zrównoważony rozwój przy zachowaniu bioróżnorodności. Obiekt powstanie z pełnym poszanowaniem zasad ochrony przyrody. Obecny projekt ośrodka to jego 4. wersja. Każda kolejna wersja projektu różniła się od poprzedniej większym naciskiem na te właśnie kwestie i ograniczeniem pierwotnie planowanych elementów inwestycji, które chociaż potencjalnie mogłyby zagrażać środowisku naturalnemu.

Gmina zrezygnowała z wielu elementów, tak aby maksymalnie dopasować się do wszystkich zaleceń dotyczących ochrony środowiska. W trakcie prac nad studium zagospodarowania przestrzennego dostosowały skalę obiektu oraz jego parametry techniczne do wszystkich sugestii sformułowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Karkonoski Park Narodowy i Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowa i wnikliwa analiza rekomendacji przyniosła daleko idące zmiany i zaowocowała rozwiązaniami, które optymalnie chronią przyrodę KPN oraz jego otuliny.

Edukacja w terenie i nowe miejsca pracy

Środowisko naturalne odgrywa dużą rolę w tym projekcie. Zaplanowane jest przygotowanie ścieżki edukacyjnej, która przybliży bogactwo przyrodnicze tego obszaru. Rolą ścieżki będzie podnoszenie świadomości ekologicznej, promocja bioróżnorodności regionu oraz ochrona pobliskiego Karkonoskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000. Powstaną tablice tematyczne prezentujące m.in. gatunki i siedliska chronione roślin i zwierząt.

Istotny jest także kontekst ekonomiczny inwestycji, ponieważ Centrum Sportów Sosnówka pozwoli mieszkańcom dojeżdżającym obecnie do pracy w innych karkonoskich miejscowościach podjąć zatrudnienie na miejscu. To dla nich oszczędność czasu i pieniędzy oraz możliwość rozwoju zawodowego – podsumowuje Mirosław Kalata.