KSWiK

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zatrudni Asystenta Prezesa Zarządu w Biurze Zarządu Spółki w Mysłakowicach

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
 • prawo jazdy kat. B.,
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.

Warunki pracy:

 • umowa o pracę na okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony z wynagrodzeniem miesięcznym na poziomie ok. 3000 zł netto,
 • praca od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 (nadgodziny sporadycznie),
 • podstawowe zadania: obsługa Sekretariatu Biura Zarządu, pełnienie funkcji asystenckich względem Prezesa Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, • możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS.

Wymagane dokumenty:

 • CV (w danych kontaktowych należy podać nr telefonu), kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • list motywacyjny,
 • do aplikacji należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Składanie ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Biura Zarządu KSWiK Sp. z o.o. w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16A, osobiście lub listem poleconym w terminie do 12.08.2021 r. (decyduje data wpływu do Biura Zarządu). Pracodawca skontaktuje się telefonicznie z wybranymi kandydatami celem ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje na temat naboru można uzyskać pod nr tel. (75) 6458976.

Pismo do pobrania pdf [558.19 KB]