tablicaNaWWWZapraszamy do udziału w konsolacjach społecznych dot. "Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia jednolitego systemu oznakowania ulic, nieruchomości oraz obiektów publicznych i obiektów turystycznych". Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Podgórzyn.