7 września w Miłkowie odbyła się IV Integracyjna Spartakiada z Milanos organizowana przez Stowarzyszenie Milanos. Spartakiada ma na celu integrację różnych środowisk społecznych poprzez wspólne zabawy sportowo integracyjne.

Podczas 3 godzin wspólnych zabaw było wiele uśmiechu, radości i dobrego humoru. Nie zabrakło niespodzianek, zabaw integracyjnych i rywalizacji sportowej w duchu fair play. Uczestnicy wzięli udział między innymi w: tańcach, treningu bokserskim przeprowadzonym przez klub Shido-Team Jelenia Góra, przeciąganiu liny, zabawach z chustą animacyjną, zabawie integracyjnej gąsienica, konkurencji sprawnościowej sieć pająka oraz licznych konkurencjach i zabawach sportowo integracyjnych.

Po raz kolejny wydarzenie pokazało, że na boisku i w zabawie nie ma barier, których nie jesteśmy w stanie pokonać działać razem.

W wydarzeniu wzięły udział ośrodki szkolne i opiekuńczo wychowawcze:

 • DPS Junior z Miłkowa
 • WTZ Kowary
 • Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
 • Dom Dziecka Dąbrówka z Jeleniej Góry
 • Szkoła Podstawowa z Miłkowa.

Spotkania integracyjne organizowane przez Stowarzyszenie Milanos cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Organizatorzy planują następne spotkanie w listopadzie.

Organizatorzy dziękują Partnerom i Sponsorom, którzy pomogli w organizacji wydarzenia:

 • Powiat Karkonoski oraz Starosta Karkonoski Pan Krzysztof Wiśniewski
 • Jeleniogórskiemu klubowi sportów walki Shido-Team Jelenia Góra
 • Zajazd Przywodzie z Kowar
 • Jelenia Plast z Jeleniej Góry
 • Dyrektor szkoły podstawowej w Miłkowie Pani Jolanta Krawiec.
 • KS Budownictwo Kamil Skowron
 • Wolontariuszom i ludziom dobrej woli

Spartakiada została zrealizowana w ramach zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowanym z budżetu Powiatu Karkonoskiego w ramach dotacji celowych udzielanych w trybie pozakonkursowym organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .