aa2

W Zachełmiu ostatnie lata swojego życia spędził wybitny polski kompozytor Ludomir Różycki. Zamieszkiwał dom w zachodniej części wioski. Odzyskane po artyście pamiątki pozwoliły utworzyć małe muzeum.