Największą atrakcją turystyczną Sosnówki jest Kaplica Św. Anny przy Dobrym Źródle.

so7

Największą atrakcją turystyczną Sosnówki jest Kaplica Św. Anny przy Dobrym Źródle. Znajduję się na zachodnim zboczu Grabowca, na wysokości 668 m n.p.m. Święta Anna jest patronką wdów, kobiet rodzących, matek i gospodyń domowych, ale przede wszystkim patronką dobrych małżeństw i dobrego dzieciństwa. Dobre Źródło zwane Świętym Źródłem lub Źródłem Miłości. Pielgrzymujący do źródła wierzyli, że woda ma magiczną i cudotwórczą moc. Legenda głosi, że kto siedem razy obejdzie (lub obiegnie) kaplicę z woda w ustach, tego spotka szczęście w miłości.