Foto Paweł Fabiszewski LBG z lotu ptaka U podnóża Śnieżki w Miłkowie znajduje się Leśny Bank Genów Kostrzyca.
Klęska ekologiczna w środowisku leśnym, która w latach 80 – tych ubiegłego stulecia wystąpiła w południowo – zachodniej Polsce zagroziła istnieniu jodły pospolitej oraz całych populacji świerka pospolitego.
Leśny Bank Genów Kostrzyca powstał, by zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń najcenniejszą pulę genową lasów naszego regionu, a z biegiem czasu całego kraju.  Od roku 1996 gromadzony jest tutaj materiał nasienny pochodzący z drzew, krzewów i roślin runa leśnego. Zasób genowy w postaci nasion lub innych części roślin pochodzi z terenu Lasów Państwowych i parków narodowych. Materiał nasienny w postaci szyszek lub owoców jest odpowiednio przygotowywany, tj: wyłuszczany, oskrzydlany i odseparowany. Podlega on także ocenie jakości i żywotności w Stacji Oceny Nasion. Nasiona są przechowywane w zależności od gatunku przez okres 5, 10, 20 lub 30 lat w szczelnie zamkniętych pojemnikach w odpowiednio przygotowanych komorach chłodniczych, w temperaturze – 10 ºC lub – 20 ºC.
Uzupełnieniem metod tradycyjnego przechowywania jest metoda kriokonserwacji. Przechowywane są długoterminowo zasoby genowe gatunków roślin drzewiastych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków biocenotycznych, nieregularnie obradzających, ginących i zagrożonych. Zasoby genowe są przechowywane w zbiornikach kriogenicznych wypełnionych ciekłym azotem w temperaturze -196ºC lub jego parach w temperaturze -150ºC.
W Pracowni Analizy DNA wykorzystując metody identyfikacji genetycznej zasobów genowych przechowywanych w LBG Kostrzyca,  realizowane są następujące kierunki badań:
-    Identyfikacja genetyczna drzew matecznych gromadzonych w LBG Kostrzyca; ocena wartości genetycznej i weryfikacja plantacji nasiennych sosny zwyczajnej, uczestnictwo w projekcie związanym z opracowaniem metodyki sprawdzania pochodzenia drewna w przypadku kradzieży tego surowca. Laboratorium realizuje ogólnopolski projekt badawczy związany m.in. z badaniem fragmentów DNA odpowiedzialnych za odporność na chorobę grzybową powodowaną przez Chalara fraxinea dziesiątkującą drzewostany jesionowe w Europie, w tym w Polsce.
Leśny Bank Genów Kostrzyca prowadzi współpracę  naukową z innym ośrodkami w kraju i za granicą, inspiruje i współdziała w prowadzeniu badań naukowych.

Działalność produkcyjna:

  • produkcja na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych szczepionki mikoryzowej na bazie grzyba włośnianka rosista – Hebeloma crustuliniforme.
    Szczepionka przyczynia się do lepszej adaptacji i wzrostu sadzonek drzew leśnych na gruntach poklęskowych, zdegradowanych i porolnych.

Działalność usługowa:

  • krótkookresowe przechowywanie depozytów na potrzeby regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
  • przechowywanie nasion stanowiących własność nadleśnictw;
  • oceny depozytów;
  • przedsiewne przyspasabianie nasion;
  • prowadzenie edukacji przyrodniczo – leśnej, organizowanie konkursów przyrodniczych, plastycznych, fotograficznych, realizowanie projektów i akcji edukacyjnych;
  • wynajem sali seminaryjnej oraz prowadzenie szkoleń;
  • wynajem pokoi gościnnych, w 5 komfortowych pokojach z dodatkowo wyposażonym zapleczem kuchennym, całodobowym strzeżonym parkingiem, miejscem na grill, ognisko w przepięknej okolicy drzew i krzewów ozdobnych Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

Więcej