Na polach borowickich znajdują się charakterystyczne kamienne murki oddzielające poszczególne gospodarstwa, które stosowano już w XVII i XVIII stuleciu.