s1To spora wieś we wschodniej części gminy. Położona jest między Kowarami a Karpaczem na wysokości 450 – 550 m n.p.m. Zabudowania ciągną się wąskim pasmem o szerokości nie przekraczającej 400 m, wzdłuż potoku Skałka, na długości ok. 3 km i przechodzą bez wyraźnej granicy w obszar Karpacza. Bardziej rozwinięta turystycznie górna część miejscowości znajduje się w obrębie karpackiego Osiedla Skalnego i tylko drogowa tabliczka potwierdza istnienie tu granicy. Strudzony turysta nie powinien ominąć ruin szubienicy znajdujących się na północ od Ściegien, na wzgórzu Straconka (478m).

Z powstałej w r. 1677 kamiennej konstrukcji zachowało się przyziemie w kształcie baszty oraz trzy filary, na których umieszczone były belki samej szubienicy. U stóp Straconki przebiega Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry z Miłkowa (2 km) do Kowar (5 km), która na tym drugim odcinku pokrywa się z Rowerową Obwodnicą Kowar. Ten znakowany na niebiesko szlak prowadzi w górę Ściegien do Western City, gdzie łączy się z Euroregionalnym Szlakiem Rowerowym ER-2.