p6

TRAMWAJE W PODGÓRZYNIE
Pierwszy tramwaj do Podgórzyna Dolnego przyjechał 8 sierpnia 1911 roku. Budowano dalej i od Śnieżki tramwaj odjechał 2 stycznia 1914 oku, a z końcowego przystanku Pod Skałką 20 maja 1914 roku.
Starania o budowę linii rozpoczęto prawdopodobnie w roku 1905. Tak więc przebrnięcie przez machinę urzędniczą trwało dłużej niż sama budowa. Pierwszy odcinek z Cieplic do  Podgórzyna Dolnego budowano pięć miesiący (rozpoczęto wiosną a już w sierpniu był gotowy). Linia rozgałęziała się przy kościele od linii sobieszowskiej; po minięciu przez tramwaj Placu Piastowskiego. Wiodła skrajem obecnej ulicy Cervi przez osiedle XX-lecia do Podgórzyna.
Pod Skałką nie było pętli (budowane wtedy tramwaje były dwukierunkowe). Była tylko mijanka końcowa i za nią kozioł oporowy.
Ostatni tramwaj odjechał z Podgórzyna 31 grudnia 1964 roku. Od następnego dnia zaczęły kursować autobusy.
W 2000 roku J.Antczak, A.Suwalski i H.Magoń postanowili, dla upamiętnienia powyższego, ustawić Pod Skałką zabytkowy tramwaj. Po poszukiwaniach i konsultacjach sprowadzono tramwaj z Bydgoszczy. Rozładowany na terenie firmy Jandam został poddany najważniejszym naprawom i pomalowany. Pod Skałką przygotowano plac i ułożono szyny na jego ustawienie. Ustawiono go jako pomnik techniki dnia 29 października 2002 roku. Upamiętnia on fakt, że kiedyś komunikację do Podgórzyna stanowiły tramwaje.

Kalendarium tramwajów w Podgórzynie
1    1905 – 10    Rozmowy i uzgodnienia w sprawie budowy linii do Podgórzyna.
2    08.08.1911    Pierwszy tramwaj w Podgórzynie Dolnym.
3    02.01.1914 Pierwszy tramwaj w Podgórzynie Środkowym („Śnieżka”).
4    20.05.1914 Pierwszy tramwaj w Podgórzynie Górnym („Pod Skałką”).
5    09.1959 Wymiana taboru. Eksploatowano wyłącznie tabor polski w  zdecydowanej większości 5N i 5ND.
6    31.12.1964 Ostatni tramwaj odjechał z Podgórzyna.
7    1999-2000    Ustalenia Jana Antczaka, Adama Suwalskiego i Henryka Magonia związane z koncepcją ustawienia tramwaju „Pod Skałką”.
8    10.2000 Tramwaj przywieziony z Bydgoszczy.
9    10.2000 Remont tramwaju i przygotowanie do ekspozycji na terenie firmy „Jandam” w Podgórzynie.

10    29.10.2002 Ustawienie tramwaju „Pod Skałką”. Najpierw ustawiono podwozie a następnie nadwozie.
11    Lipiec – wrzesień 2007 częściowa wymiana blach, naprawy i malowanie.
12    03.2017 Remont wykonany przez Zakład Ogólnobudowlany Witold Mytnik     Jelenia Gór ul. Juszczaka 26A.

Lista sponsorów
1      „Jandam” s.c. Jan Antczak, Adam Suwalski – Podgórzyn.
2      Stanisław Szewczyk, - Podgórzyn.
3      Henryk Magoń - Podgórzyn.
4      Urząd Gminy Podgórzyn.
5      Sławomir Szumski - Podgórzyn.
6      Tomasz Piekarski – Podgórzyn.
7      Janusz Mędrykiewicz - Darmstadt. Niemcy.
8      Edith Lischka – Darmstadt. Niemcy.
9      Maciej Draheim – Podgórzyn.
10     Firma Transportowa Śliwińscy -  Podgórzyn.
11     Anonimowi Sponsorzy