Wykonując obowiązki, wynikające z art. 42ab ustawy prawo łowieckie (Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 z późn. zm.) Zarząd Koła Łowieckiego "Ostoja" w Jeleniej Górze przesłał informację o planowanych terminach polowań zbiorowych.

Lp. Data Godz.
rozpoczęcia
polowanie
Godz.
zakończenia
polowanie
Miejsce
Polowanie
1. 16.11.2019
sobota
8:00 17:00 Obwód nr 286
2. 22-24.11.2019r.
pt/so/nd
7:00 17:00 Obwód nr 286
3. 15.12.2019r.
niedziela
8:00 17:00 Obwód nr 286
4. 28.12.2019r. 8:00 17:00 Obwód nr 286

W związku z powyższym prosimy mieszkańców oraz turystów o szczególną ostrożność podczas wędrówek w w/w datach, szczególnie na terenach leśnych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 wraz z załącznikiem opublikowane w dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego  NR 265 poz. 4714 obwód nr 286 obejmuje znaczącą część gminy Podgórzyn. Jego granica zgodnie z w/w dokumentem przebiega na północy od m. Sobieszów drogą na południowy-wschód przez m.m. Podgórzyn, Sosnówka, Miłków do skrzyżowania dróg Miłków - Karpacz, Kowary - Karpacz, skąd szosą na południowy-zachód przez m. Karpacz, m. Bierutowice (Świątynia Wang) do granicy z Karkonoskim Parkiem Narodowym, a następnie tą granicą do m. Jagniątków, skąd w kierunku północno-wschodnim do m. Sobieszów tj. do punktu wyjściowego. Z obwodu wyłączono obszar Karkonoskiego Parku Narodowego położony w rejonie Góry Chojnik.

Więcej informacji udziela Koło Łowieckie "Ostoja".

Obszar obwodu łowieckiego w/g w/w dokumentów:

"