Wybory2019Dnia 13 października 2019r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP.

Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7:00 - 21:00.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019. Jak głosować?

  • Głosujący dostaną dwie karty do głosowania. Na jednej (wybory do Sejmu) będą listy komitetów z nazwiskami kandydatów, na drugiej (wybory do Senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.
  • Głosowanie polega na postawieniu dwóch przecinających się linii (najlepiej znaku X) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.
  • Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu. To oznacza, że na każdej z kart do głosowania można postawić jeden znak X.
  • Każdy z wyborców wpisany jest tylko do jednego spisu wyborców, sporządzany przez urzędy gmin. Jeżeli głosujemy w miejscu stałego zamieszkania (zameldowania), nie trzeba żadnych dodatkowych formalności. Wystarczy w dniu wyborów udać się do odpowiedniego lokalu wyborczego z dowodem osobistym bądź paszportem.

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych:

Nr
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej Uwagi
1. Podgórzyn, Zachełmie Centrum Aktywności Społecznej
„Pogórze" w Podgórzynie,
ul. Żołnierska 13,
58-562 Podgórzyn
Niepełnosprawny
2. Przesieka Harcerska Baza Karkonoska w Przesiece,
Przesieka
ul. Karkonoska 27,
58-562 Podgórzyn
 
3. Marczyce, Staniszów Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie,
Staniszów 59,
58-500 Jelenia Góra
Niepełnosprawny
4. Sosnówka, Borowice Szkoła Podstawowa w Sosnówce,
ul. Szkolna 5,  
58-564 Sosnówka
 
5. Miłków, Głębock Szkoła Podstawowa w Miłkowie,
ul. Szkolna 95,
58-535 Miłków
Niepełnosprawny
6. Ścięgny Szkoła Podstawowa w Ścięgnach,
Ścięgny 110b,
58-535 Miłków
 
7. Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce,
ul. Liczyrzepy 87,
58-564 Sosnówka
 

Lista zarejestrowanych kandydatów na posłów do Sejmu RP
Lista zarejestrowanych kandydatów na senatorów do Senatu RP

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.