Jelenia Góra, 07 października 2019 r.

KOMUNIKAT 12/19 dotyczący jakości wody wodociągu w Miłkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jeleniej Górze informuje, że w związku z prawidłowymi wynikami badań wody przeznaczonej do spożyciu przez ludzi z wodociągu publicznego w Miłkowie, woda z w/w wodociągu nadaje się do spożycia. W związku z powyższym Komunikat nr 11/19 z dnia 3 października 2019r. jest nieaktualny.


Jelenia Góra, 3 października 2019 r.

KOMUNIKAT 11/19 dotyczący jakości wody wodociągu w Milkowie

pis logoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 01.10.2019r zostały pobrane próbki do badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Milkowie. Badanie próbek wykazało przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. Na podstawie wyników badania wody stwierdzono, te woda z ujęcia zaopatrującego posesje: Miłków 75, 80-82, 84-86, 88, 91-92, 96-97, 100, 102-104, 110-113, 116-117, 122-124, 134-137, 140-141, 147-148, 150-204, tymczasowo nie nadaje się do picia.

Woda z kranu może być wykorzystywana do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców oraz szorowania zębów tylko po przegotowaniu.

Wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez cztery minuty. W razie potrzeby odstawić do ochłodzenia bez dodawania lodu. Woda z. kranu nadaje się do mycia oraz kąpieli w 'wannie i pod natryskiem, ale nie należy dopuszczać, aby dostała się do jamy ustnej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze powiadomił o zaistnieniu takiej sytuacji Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy w Podgórzynie.
W przypadku utrzymywania się złej jakości wody lub jej poprawy będą ogłaszane kolejne komunikaty.