Świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 

 • od 1 lipca 2019 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS;
 • od 1 sierpnia 2019 - drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie;
 • nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będzie trwał od dnia 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.;
 •  wniosek złożony w okresie od dnia 01 lipca do dnia 30 września 2019 r. będzie uprawniał do otrzymywania świadczenia "500+" od miesiąca złożenia wniosku do dnia 31 maja 2021r.
 • Jednocześnie informujemy, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze 500+ (na 1. dziecko) z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 roku należy złożyć wniosek do 30 września 2019roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020

 • od 1 lipca 2019 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS;
 • od 1 sierpnia 2019 - drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie;
 • Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r.;
 • Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.
 • Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020

 • od 1 lipca 2019 - tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS;
 • od 1 sierpnia 2019 - drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie;
 • Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługują-cych za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Świadczenia Dobry start 300+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

 • od dnia 1 lipca 2019 r. tylko elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS do dnia 30 listopada 2019 r.
 • od dnia 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (wnioski papierowe) oraz nadal elektronicznie do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Wnioski złożone po upływie terminu (po 30 listopada 2019 r.) pozostają bez rozpatrzenia!

Wszystkie świadczenia realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie.

Dokument do pobrania pdf [893 KB]