Dom ekoUrząd Gminy Podgórzyn informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  ogłosił  nabór wniosków w  ramach dot. „Dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”.

W ślad za tym Wójt Gminy Podgórzyn planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o dofinansowanie  zadania pn.: „Oczyszczanie Gminy Podgórzyn  z wyrobów zawierających azbest”.

Jednak w przypadku odstąpienia WFOŚiGW od w/w naboru lub niezakwalifikowania się Gminy do w/w programu, Wójt Gminy Podgórzyn informuje, iż  zadanie nie będzie realizowane.

Osoby fizyczne , które są  zainteresowane usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości  proszę o przedłożenie do Urzędu Gminy Podgórzyn w nieprzekraczającym terminie do dnia  12 lipca 2019r. niezbędnych dokumentów w tym zakresie wynikających z Zarządzenia Nr 2/15  Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 8 stycznia 2015 r. sprawie przyjęcia :”Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu Gminy Podgórzyn” (dostępnym na stronie podgorzyn.bip.net.pl).

Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków, spełniających wymogi formalne do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami, Środowiska, Drogownictwa i Spraw Mieszkaniowych (pok. nr 11), tel. 75 75 48 130.

Pismo do pobrania [191.95 KB]