Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań w sołectwach, których tematem będzie nowa "Ustawa Śmieciowa", która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r.

harmonogram