W związku z prognozowanymi w najbliższych dniach opadami śniegu i utrzymywaniem się niskiej temperatury powietrza w ciągu całej doby, przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawa budowlanego w zakresie właściwego utrzymania powierzchni dachów (zwłaszcza dachów o małym nachyleniu połaci) oraz bieżącego usuwania nawisów lodowych.
Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy również stałe usuwanie śniegu i lodu z chodników przyległych do dróg publicznych – położonych wzdłuż nieruchomości.


                                                                Anna Latto
                                                      Wójt Gminy Podgórzyn