Projekt budżetu Gminy Podgórzyn na 2013 rok - załącznik