Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych.

ob_1

ob

ob_2