W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominam, że do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie zalegającego na dachach śniegu i lodu oraz pozbywanie się śniegu z lodu z chodników przyległych do dróg publicznych, położonych wzdłuż nieruchomości.

Anna Latto       
Wójt Gminy Podgórzyn