Gmina Podgórzyn informuje, że realizacja zadania pn.: "Oczyszczanie Gminy Podgórzyn z wyrobów zawierających azbest” – z obiektów należących do osób fizycznych , wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Podgórzyn jest dotowane na podstawie umowy nr 241/D/OZ/JG/2011 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków  udostępnionych przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz do 35% kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.