Gmina Podgórzyn wraz z miastem partnerskim Spindleruv Mlyn realizuje projekt pn. „Transgraniczne połączenie dróg Spindlerův Mlỳn – Podgórzyn – II etap”, numer: CZ.3.22/1.1.00/08.00660 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu zgodnie z Decyzją w sprawie udzielenia dofinansowania (nr CZ.3.22/1.1.00/08.00660/1): 2 723 405,90 euro
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 314 895,00 euro
Wartość projektu dla Gminy Podgórzyn: 1 255 324,69 euro

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju pogranicza polsko - czeskiego poprzez poprawę dostępności transportowej w centralnej części Karkonoszy.

W ramach projektu po polskiej stronie zostanie zrekonstruowana/zmodernizowana droga lokalna w centrum Podgórzyna. Modernizacji zostaną poddane w szczególności: nawierzchnia, pobocza, chodniki.
Po stronie czeskiej nastąpi rekonstrukcja trzech odcinków drogi lokalnej Špindlerův Mlýn - Špindlerova Bouda (granica państwa).

Ulotka