20 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra odbyło się uroczyste wręczenie Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski Panu Marianowi Stefanowi Erchard – mieszkańcowi Przesieki, długoletniemu przewodnikowi Sudeckiemu. Pan Marian został również w roku 2022 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pan Marian Erchard przed wprowadzeniem stanu wojennego działał w Ruchu Młodej Polski i NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcje: przewodniczącego Komisji Zakładowej w Fabryce Maszyn Szklarskich „Vitroma” w Piotrkowie Trybunalskim i sekretarza Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” tamże (z siedzibą w Opocznie do połowy 1981 r.). Od 13 grudnia 1981 r. do 24 sierpnia 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. W 1984 r. wszedł w skład grupy założycielskiej Komitetu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1980-1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta (PR) został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Nadawany jest za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowane z pożytkiem dla kraju, rozwoju gospodarki narodowej i służby publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności oraz obronności kraju, rozwoju współpracy RP z innymi krajami i narodami, a także za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony ustawą z 5 sierpnia 2010, którą 13 sierpnia 2010 roku podpisał Prezydent RP Bronisław Komorowski. Odznaczenie to jest znakiem wdzięczności państwa polskiego dla osób, które swymi zmaganiami z systemem komunistycznym w latach 1956–1989 przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po półwieczu zniewolenia i zależności od Związku Sowieckiego.