W dniu 25 marca 2023 roku w Marczycach na Placu Zabaw i w Świetlicy tradycyjnie odbyła się impreza przywitania wiosny i spalenia kukły Marzanny, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nasze Marczyce oraz Sołectwo miejscowości. Grupa dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu mogła pożegnać zimę i przywitać nadejście wiosny oraz spalić kukłę Marzanny.
Kilka zdjęć z tej integracyjnej oraz kulturowej zabawy, która przetrwała w naszej pamięci i z pewnością będzie kultywowana przez przyszłe pokolenia.

Marzanna (czasem Morana lub Śmiercicha) to słowiańska bogini zimy i śmierci. Rdzeń słowa (tj. mar-, mor-) ma korzenie w praindoeuropejskim języku i oznacza śmierć. Topienie marzanny ma więc symbolizować odejście zimy i powitanie nowo narodzonej wiosny, którą w mitologii słowiańskiej uosabiało bóstwo o nazwie Jaryło.