13 marca 2023 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.

Z tej okazji życzenia sołtysom złożyli Wójt Gminy Podgórzyn - Mirosław Kalata, Z-ce Wójta Gminy Podgórzyn - Tomasz Szewczyk oraz Senator RP - Krzysztof Mróz.

Z okazji tego święta sołtysi otrzymali drobne upominki, natomiast Pan Senator dodatkowo wręczył dyplomy z podziękowaniami od Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Dodatkowo Pan Senator poinformował, iż rząd doceniając zaangażowanie sołtysów, zaproponował rozwiązania, które niebawem staną się rozwiązaniami ustawowymi. Rozwiązania te maja polegać m.in. na tym, aby osoby z odpowiednim stażem bycia sołtysem miały dodatek do emerytury w kwocie 300 zł brutto.

Na spotkaniu nie zabrakło też rozmów i podsumowań przy słodkim poczęstunku.