Koło Gospodyń Wiejskich w Podgórzynie powstało w latach pięćdziesiątych XX wieku pod patronatem Kółka Rolniczego. Działało przez 15 lat, po czym z różnych przyczyn zostało zawieszone a następnie w październiku 2002 roku reaktywowano.

Celem Koła jest działalność charytatywna i kulturalno – oświatowa oraz stała gotowość do niesienia pomocy. Członkinie koła, oprócz działalności na rzecz społeczności lokalnej, czerpią od siebie nawzajem, z własnych doświadczeń, wiedzy, zdolności, zainteresowań i pasji. Cały czas się rozwijają, nabywają nowe umiejętności i kompetencje, które później wykorzystują w codziennych aktywnościach, w innych organizacjach, do których należą: pozarządowych i kościelnych (stowarzyszenia, Gminnej Rady Seniorów, Rady Sołeckiej, struktury przykościelne). Jedna z członkiń jest Sołtysem Podgórzyna.

Koło utrzymuje kontakt z zaprzyjaźnioną Gminą Podgórzyn z województwa pomorskiego. Zawsze służy pomocą dla potrzebujących, ciężko doświadczonych przez los. Organizuje i udziela pomocy i wsparcia, jakie jest potrzebne w danej sytuacji. Współpracuje z organizacjami z naszej gminy i ościennymi miejscowościami. Dużą pomoc i wsparcie otrzymuje z Urzędu Gminy Podgórzyn i LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Jedną z pasji członkiń koła jest wspólne gotowanie i wymyślanie nowych dań oraz ulepszanie starych przepisów. Efektów Ich pracy można próbować na stoiskach, które przygotowują na większość wydarzeń, w których uczestniczą.a wiele z nich zostało nagrodzonych w konkursach kulinarnych.

Zysk ze sprzedaży przysmaków przeznaczają m.in. na:

  • remonty w kościele;
  • upiększanie placów zabaw i skwerów;
  • dofinansowanie uczniom wyjazdów na zieloną szkołę;
  • pomoc uchodźcom z Ukrainy;
  • paczki mikołajkowe dla dzieci;
  • zakup wyposażenia dla Koła.

Powyższa działania zostały dostrzeżone przez media: pisano o Nich w gazetach niemieckich i regionalnych, mówiono w TV Polonia i telewizjach regionalnych.

W dniu 27 stycznia 2023 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyły się uroczyste obchody 20lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Podgórzynie. Z tej okazji jeszcze raz składamy życzenia dużo radości w wykonywanej pracy oraz zadowolenia ze współpracy z mieszkańcami, urzędem oraz innymi organizacjami.