W dniu 21 października 2022r w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, trzy pary małżeńskie odebrało medale przyznane przez Prezydenta RP za co najmniej 50-letni staż małżeński. Gratulacje z tego tytułu składał jubilatom wójt Mirosław Kalata wraz z zastępca Tomaszem Szewczykiem i kierownikiem USC Danutą Śliwińską, podczas specjalnej uroczystości. Było dużo życzeń, tort i wiele wspomnień.

Medale, kwiaty i drobne upominki za długoletnie pożycie, otrzymali w tym roku: Teresa i Edward Kolczyccy, Alicja i Jan Kruk, Jadwiga i Wiesław Suwalscy.

W uroczystości brali udział również sołtysi: Ilona Szmel z Przesieki, Alina Sobieraj ze Staniszowa, Beata Dymek z Miłkowa jak również radni Pan Mariusz Micka oraz Piotr Dymek.

Jubilatom życzymy kolejnych wielu lat wspólnego życia. Niech zawsze dopisuje zdrowie i dobry humor, a w słabszych momentach na ramieniu niech spoczywa dłoń tej drugiej połówki…ta sama, która jest od pięćdziesięciu lat.