Po przerwie spowodowanej obostrzeniami wywołanymi pandemią w dniu 31 maja 2022r ponownie na cmentarzu Cmentarzu Jeńców w Borowicach, odbył się Apel Poległych, na który przybyli zaproszeni goście.

Wśród pochowanych znajdują się między innymi obywatele Rosji, Belgii, Francji oraz Polski. Tegoroczne spotkanie upamiętniające pomordowanych poprowadził Pan Zdzisław Ratajski.

Wśród zaproszonych na tę uroczystość byli między innymi przedstawiciele Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Policji, Straży Pożarnej, Radni, Sołtysi, przedstawiciele instytucji kultury oraz młodzież ze szkół.

Program artystyczny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej.