W czwartek 25 lutego 2022r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się podpisanie umowy na wybudowanie hali sportowej przy szkole podstawowej w Podgórzynie.

Ogłoszony przetarg na budowę hali sportowej wygrała firma „Pre Fabrykat”, czyli firma, która była też wykonawcą budynku Szkoły, dzięki czemu wykonawca będzie mógł dać Gminie gwarancję na cały obiekt.

Inwestycja powinna zakończyć się w maju 2023r. roku. Wartość inwestycji to około 11 mln. zł. Z czego 4,3 mln. zł. pochodzi ze środków rządowych, 3 mln. pochodzą z Ministerstwa Sportu, a reszta to środki własne gminy. Hala będzie ogólnodostępna.

Na spotkaniu obecni byli: Wójt Gminy Podgórzyn - Mirosław Kalata, Prezes Zarządu firmy Pre Fabrykat sp. Z.o.o. - Grzegorz Sadownik oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie - Aneta Watemborska.