W dniu 19 grudnia 2021 r. w zawiązku z wygaśnięciem mandatu radnego Roberta Balcerka, w Gminie Podgórzyn obyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Podgórzyn.
W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym radnym został wybrany Andrzej Posoń. 23 grudnia 2021 r. na sesji Rady Gminy, Pan Andrzej złożył ślubowanie oraz otrzymał z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Podgórzynie zaświadczenie o wyborze na radnego.

Życzymy owocnej współpracy dotychczasowymi Radnymi oraz włodarzami gminy.

Pan Andrzej ma 38 lat, jest mieszkańcem Zachełmia oraz szczęśliwym oraz kochającym mężem i ojcem.