Zabawy Mikołajkowe z Milanos 1 grudnia br. na terenie Stajni Sportowej Bukowiec w Bukowcu odbyły się Zabawy Mikołajkowe z Milanos organizowane przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Milanos z Miłkowa.

Impreza integracyjna miała na celu wzmocnienie więzi i relacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi poprzez zabawy sportowo rekreacyjne. W zabawie nie liczył się wynik lecz przekazanie uczestnikom pozytywnych zachowań takich jak szacunek do drugiej osoby, dostrzeganie potrzeb innych i reagowanie na nie.

W zabawie brało udział 50 osób w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. Uczestnicy zabawy byli z Domu Pomocy Społecznej Junior z Miłkowa, Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach, Domu Dziecka Dąbrówka z Jeleniej Góry, Szkoły Podstawowej z Miłkowa.

Wszyscy zostali podzieleni na 5 grup i wymieszani ze sobą w celu lepszej integracji, tak aby w każdej drużynie znajdowały się osoby reprezentujące daną grupę społeczną. Opiekę nad zespołami i zarazem ich trenerami byli członkowie Stowarzyszenia TKKF Milanos.

Oprócz zabaw ruchowych na uczestników czekały zadania plastyczne : rysowanie oraz robienie z kartonów reniferów. Drużyny wykazały się zdolnościami manualnymi oraz ogromną kreatywnością i zgraniem. Konkurencje ruchowe sprawiły im wiele radości. Między innymi bawili się w: berka, sztafetę z piłką, bieg przez przeszkody, stacje z różnymi konkurencjami na celność.

Po konkurencjach nastąpiło wręczenie medali za uczestnictwo. Na halę zostały wprowadzone konie, każdy uczestnik mógł pogłaskać i przytulić się do konia a następnie zwiedzić stajnię.

Wszyscy otrzymali ciepły posiłek oraz słodycze.

Na sam koniec czekała niespodzianka w postaci Mikołaja od którego każdy uczestnik otrzymał ślizg, czapkę, rękawiczki, woreczek na buty, komin sportowy oraz torbę ze słodyczami.

Projekt pn. "Zabawy Mikołajkowe z Milanos" został zrealizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030