Szanowni Państwo

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, które wkładacie każdego każdego dnia w tej odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej i ważnej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, zwłaszcza teraz w tym trudnym okresie epidemii, była otaczana odpowiednim uznaniem, szacunkiem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy przede wszystkim zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
 

Wójt Gminy - Mirosław Kalata,
wraz z pracownikami Urzędu Gminy, oraz
Przewodniczący Rady Gminy - Bartosz Polaczek