W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, cztery kluby sportowe otrzymały dofinansowanie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Podgórzyn w 2021 roku.

Do konkursu, ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2021r. zgłosiły się cztery Kluby Sportowe z terenu Gminy Podgórzyn i wszystkie, po pozytywnej ocenie wniosków, otrzymały dofinansowania na przedstawione zadania. Ze względu na ogłoszone obostrzenia sanitarne oraz zawieszenie wszelkich aktywności sportowych, podpisanie umów odbyło się dopiero 16 kwietnia 2021r.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą aktywności realizowanych przez kluby sportowe w ramach otrzymanego wsparcia, oraz wysokość wsparcia jaką każdy Klub otrzymał.

Lp.Klub SportowyNazwa zadaniaKwota dofinansowania
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Sosnówce Szkolenie zawodników w zakresie biegów narciarskich i biathlonu oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.  15 000 zł
 2. Gminny Klub Sportowy HALNIAK Miłków Organizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Gminny Klub Sportowy Halniak Miłków  35 000 zł
 3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HOTTUR w Borowicach Organizowanie zajęć sportowych i treningowych piłki nożnej LUKS „HOTTUR” w 2021r.  6 240 zł
 4. Gminny Klub Sportowy Endico Mitex Podgórzyn Organizowanie przez GKS ENDICO MITEX zajęć sportowych i treningowych oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  18 760 zł

Zadania realizowane przez Kluby Sportowe w ramach dofinansowania z Budżetu Gminy Podgórzyn mają charakter otwarty. Udział w realizowanych przez Kluby działaniach mogą wziąć wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Podgórzyn. Osoby niepełnoletnie mogą brać w nich udział za zgodą rodziców lub prawych opiekunów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym Klubem Sportowym.