Gmina Podgórzyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi", wniosek o dofinansowanie projektu ”SPOTKAJMY SIĘ W PRZESIECE - Stworzenie miejsca integracji, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Przesieki oraz turystów - poprzez zagospodarowanie skweru przy Kamieniu Walońskim w Przesiece wraz z adaptacją istniejących obiektów - drugi etap".

W pierwszym etapie, który był wyokonany w roku 2020, przeprowadzono prace zagospodarowania terenu, utwardzenia terenu, nasadzenia roślin, dostosowanie zdegradowanych istniejących obiektów (stary nieużytkowany obiekt gastronomiczny, stara kamienna wiata przystankowa) ze zmianą sposobu ich wykorzystania dla celów rekreacji i spotkań, wykonanie nowych elementów małej architektury, przygotowanie terenu pod przyszły plac zabaw.

W tegorocznej edycji, w ramach projektu będą wykonane prace zagospodarowania terenu polegające na montażu urządzenia na placu zabaw dla dzieci wraz z robotami fundamentowymi i ziemnymi. Wykonanie parkingu dla rowerów wraz z punktem serwisowym, w tym wykonanie ścianki zabezpieczającej z gabionów oraz utwardzenie terenu pod parking, montaż urządzenia serwisowego. Wykonanie schodów zewnętrznych terenowych kamiennych z balustradą drewnianą.

Planowana wartość projektu to 60 000zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynosi do 30 000zł.