W dniu 11 marca jak co roku w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.

Z tej okazji Wójt Gminy Mirosław Kalata złożył naszym sołtysom serdeczne podziękowania za wykonywanie tej ważnej społecznie funkcji, oraz życzył wszystkim dalszych sukcesów a przede wszystkim zadowolenia z piastowania tej szczególnej funkcji. Spotkanie to było doskonałą okazją do do podsumowania ostatnich inwestycji w sołectwach oraz omówienia spraw bieżących jak też podkreślenie roli sołtysa jako dobrego "gospodarza wsi", który na bieżąco reaguje na potrzeby w swoim sołectwie, zabiega o inwestycje, integruje mieszkańców, potrafi zorganizować wsparcie dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Z okazji swojego święta wszyscy sołtysi otrzymali drobny upominek.