Staraniem Stowarzyszenia "Ścięgny - moja wieś" ukazała się książka "Karkonoska wieś Ścięgny", autorstwa Iwony Gucwa. Publikacja zawiera bogaty zbiór historycznych fotografii i opisuje zarówno historię wsi jak też opowieści jej mieszkańców.

Aby otrzymać egzemplarz książki, Stowarzyszenie "Ścięgny - moja wieś” zaprasza w każdą środę lutego 2021 roku, w godzinach 17.00 – 18.00, do biblioteki (za Orlikiem).
Każdy otrzyma darmowy egzemplarz książki

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego z LGD Partnerstwo Ducha Gór – „INICJATYWY NA RZECZ TOŻSAMOŚCI I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” oraz operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór – KARKONOSKA WIEŚ ŚCIĘGNY – WYDANIE KSIĄŻKI