PZGOddział Dolnośląski Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu zrzesza osoby niesłyszące z terenu Dolnego Śląska: z Wałbrzycha, Kłodzka, Legnicy, Oławy Wrocławia i Jeleniej Góry gdzie działają Ośrodki Terenowe Oddziału Dolnośląskiego. W każdym z tych Ośrodków zatrudniony jest tłumacz języka migowego.

Polski Związek Głuchych zajmuje się głównie rehabilitacją społeczną osób z wadą słuchu i działalność ta trwa na naszym terenie już ponad 60 lat. Działania skierowane do podopiecznych mają charakter wyrównywania szans na polu społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Sprawowana opieka polega szczególnie na kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów związanych z życiem codziennym przy udziale tłumacza języka migowego. Zadania te dotyczą działalności doradczej i informacyjnej różnego rodzaju porad indywidualnych: prawnych, zdrowia, zatrudnienia, rodzinnych, życia codziennego oraz wykonujemy zadania z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Organizujemy także zajęcia grupowe tj. : spotkania, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, zawody sportowe, wieczorki taneczne, wyjścia do kina. W każdym kolejnym roku prowadzić będziemy punkty poradnictwa prawnego, zawodowego, psychologicznego dla osób niesłyszących i ich rodzin.

Zapraszamy osoby głuche oraz niedosłyszące do naszego Koła Terenowego w Jeleniej Górze, które zajmuje się m.in.:

  • prowadzeniem zajęć edukacyjnych:arteterapia;
  • tworzeniem integracyjnych zajęć grupowych;
  • organizowaniem spotkań z doradcą prawnym;
  • aktywizowaniem spotkań integracyjnych z innymi organizacjami;
  • wspomaganiem w życiu społecznym,
  • rozwijaniem zainteresowań oraz pomysłowości.

Koło Terenowe Jelenia Góra
ul Wiejska 29, 1 piętro
58-506 Jelenia Góra
tel. 663 976 275
Świetlica Środowiskowa
Wtorek: 15:00 - 18:00
Czwartek: 15:00 - 18:00